ЛУЦЕРН ВИП ДОО Скопје

ЛУЦЕРН ВИП ДОО Скопје, постои повеќе од една деценија на македонскиот пазар, но својот подем го доживува последниве пет години кога започна со лиценцирано производство на заштитениот Австриско-Хрватски бренд.

Нашите производи

Производите МЕГАГРИН, ХЕРБАГРИН – во земјоделието и НАНОЗЕОЛИТ - како додаток во исхраната, се пионерите во нашата широка производна палета на 100% природни производи, кои се веќе познати на македонскиот, европскиот пазар и пошироко по својот квалитет и делотворност.
Тоа се должи на патентираната технолошка постапка на нанотехнолошка обработка и активација на овие минерални суровини кои се користат за хумана употреба (додаток во исхрана, фармација) и во аграрот (подобрување на растот и заштита на растенијата и за ветеринарна намена).

Стандарди

Во производниот процес се запазени највисоките стандарди. Погонот е регитриран во регистарот на оператори со храна на РМ и поседува целосно инкорпориран и сертифициран HACCP систем, ISO 9001:2008, OHSAS 14001:2003 и во целост ги исполнува барањата за безбедност на храната и посебните барања за безбедност на додатоците на исхраната.
Палетата на нашите производи континуирано плански ја прошируваме, а за вистинската насока по која одиме со забрзан раст, се потврда нашите задоволни клиенти.
Дали ви се допаѓа нашата работа?
Сакате да соработуваме?