НАНОЗЕОЛИТ
НАЈМОЌНИОТ АНТИОКСИДАНT НА 21 век

 

ЧУДЕСЕН ПРИРОДЕН ИЗВОР НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

Што е всушност НАНОЗЕОЛИТОТ?

Тоа е минерал со вулканско потекло, зеолит (clinoptilolite ) со композиција на есенцијални минерали кои се потребни на човековиот организам, кој е обработен со патентирана нанотехнолошка постапка, со што станува еден од најмоќните природни антиоксиданти. Ова е високо - биолошки активна супстанца, производ на нанотехнологијата,  со големина на честичките многу под еден микрон (наночестички) која делува на клеточно ниво. Преку богатиот состав на активни минерали (Ca, Fe, K, Mg, Na) кои вршат јонска размена на клеточно ниво, се разменуваат,  врзуваат и елиминират отровите, тешките метали, слободните радикали  и се чистат преку  урината, потта и фекалиите во текот на следните 8 часа по земањето, со што се  врши детоксикација на целото тело.

Која е функцијата на НАНОЗЕОЛИТОТ И КАКО ТОЈ СЕ РАЗЛИКУВА ОД МИКРОНИЗИРАНИОТ ЗЕОЛИТ

Функцијата на секој антиоксидант е да ја штити клетката од слободните радикали. Нанозеолитот ги елиминира сите слободни радикали и токсини кои настануваат во текот на метаболитичките процеси на организмот. Таа негова способност се должи на молекуларна структура како кафез и посебната технологија на преработка со која дополнително се јонизира и активира разградувајќи го на нано честици, без притоа да се сменат неговите хемиски и физички својства. На тој начин при неговото продирање преку клеточната мембрана и поттикнување на јонската размена се исфрлаат отровите тешките метали, т.е. се деактивираат и елиминираат надвор од телото, а на нивно место организмот се снабдува со Ca, Fe, K, Mg и Na.
НАПОМЕНУВАМЕ дека и микронизираниот зеолит делува како антиоксидант, но неговото дејство  е многукратно послабо и истотото е само во пробавниот тракт. ЗАТОА СЕКОЈ КОРИСНИК ТРЕБА ДА ЈА ЗНАЕ ОВАА ОГРОМНА РАЗЛИКА  ВО КВАЛИТЕТОТ И ДЕЛОТВОРНОСТА ПОМЕЃУ НАНОЗЕОЛИТОТ И МЕЛЕНИОТ АКТИВИРАН ЗЕОЛИТ.

Како влијае врз здравствената состојба?

Со чистењето на организмот од токсините и регулирањето на РН факторот (киселоста на организмот) на клеточно ниво кај консументот се влијае на подобрување на целокупната здравствена остојба.  Првиот момент е прочистувањето и ревитализацијата на клеточно ниво за што предходно објаснивме.  Вториот момент е директен ,атак – борба‘ на НАНОЗЕОЛИТОТ  на клеточно ниво со анеробните, абнормални (туморни - канцерогени) клетки кои се ,кисели‘ и живеат и се размножуваат во средина со нарушен РН фактор, уништувај ќи ги и соседните клетки. Со нивна неутрализација, неутрализација на животната средина,  и претварањето на РН  на ниво 7.4  како што му е потребно на клетките на здрав организам, се спречува нивното разможување, ослабуваат и во период од околу 6 недели следи изумирање на мутираните клетки.