ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ

МЕДИНЦИСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЗЕОЛИТ

Обобщаването на проучванията представя подробен преглед на най-важните научни и клинични проучвания за зеолит и нанозеолит продуктите. Обобщението е направено по области на медицинско приложение.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ТУК

Studies on zeolite