ДОКЛАД ЗА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ С НАНОЗЕОЛИТ

Фокусът на този доклад (който е резултат от изследванията, проведени in vitro и in vivo при ХОРА) е минералният продукт НАНОЗЕОЛИТ (с TMAЗ и нанотехнологии).
 
НАНОЗЕОЛИТ е натурален продукт, с вулканичен произход от минерала зеолит. Конкретно използваният зеолит е вид Клиноптилолит.
 
Клетъчният активатор е натуралният продукт НАНОЗЕОЛИТ (TMAЗ-нано), който е нов антиоксидант с много по-голяма мощност от другите антиоксиданти. НАНОЗЕОЛИТ (TMAЗ и нано) е трибомеханично активираният и поляризиран естествен минерал зеолит, който се определя като стабилизатор на клетъчната мембрана и средство за обмен на йони с активната повърхност.

Резултати

Ефектите от Нано-TMAЗ са изпитани върху три човешки туморни клетъчни линии In vitro: HeLa (цервикален карцином), HT-29 и CaCO-2 (карцином на дебелото черво).
 
В случаите, в които TMAЗ пряко се внася в клетките в растеж, не се наблюдава ефект върху клетъчната пролиферация. При концентрация от 10-6 до 10-2. Въпреки това, инхибирането в растежа е значително в зависимост от внесената доза в диапазона от 10-2 до 102 (данни, които не са показани). Клетъчната смърт вероятно се дължи на не разтворимостта на някои съединения, които физически нападат и унищожават клетките, когато се добавят към култури при високи концентрации. Поради тези причини, в бъдещите експерименти, които ще се извършват, клетките, които ще бъдат инкубирани с TMAЗ медията, ще бъдат третирани 24 часа предварително и след това ще се слагат в палети за микротитър.
Крайните резултати са показани на фиг.1 където инхибирането на растежа е очевиден при трите клетъчни линии и в трите концентрации, от които най-важните са HeLa клетките.
Фиг. 1. Ефектите на нано-TMAЗ върху разпространението на човешките линии на тумор клетки

Изтеглете пълния доклад ТУК

Zeolite on viral deseases - clinical investigation